Historie

Scouting Eijsden is één van de oudste scoutinggroepen van Nederland. Scouting Eijsden is ontstaan uit de St. Paulusgroep en de St. Christinagroep.

St. Paulusgroep
In 1933 nam J. van Tiel samen met 16 jongens het initiatief om een verkennersgroep te vormen en sloten zij zich aan bij de landelijke vereniging van De Katholieke Verkenners: Scouting St. Paulus. De eerste tijd vonden de bijeenkomsten plaats in het Patronaatsgebouw (nu Cultureel Centrum) aan de Breusterstraat. Door diverse oorzaken was huisvesting voor de verkenners door de jaren heen een steeds terugkerend probleem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de padvinders- en verkenners-beweging door de Duitse bezetter verboden maar de Verkenners van Eijsden bleven illegaal hun bijeenkomsten houden.
Na de bevrijding kwam men weer openlijk bij elkaar in de stallen van het kasteel. Daarna (1947) werd een H.K. (Hoofdkwartier) ingericht op de zolder van de St. Martinusschool. Echter de brandveiligheid was zo slecht dat het na 21 jaar onverantwoord bleek om daar groep te draaien. De St. Paulusgroep had weer huisvesting nodig… Op een najaarsavond in 1968 nam een oudercomité het initiatief om een nieuw H.K. te bouwen. Een jaar later werd het H.K. geopend en 7 jaar later bleek het gebouw te klein en werd er nog een kleinere blokhut ernaast gebouwd voor de Rowans. Helaas werd door een brand in maart 1998 het H.K. in de as gelegd en stond St. Paulus weer voor het probleem: huisvesting…

St. Christinagroep
In 1945 werd de gidsenbeweging als verkennerij voor meisjes ingesteld. Zo ook in Eijsden, mensen die ervaring hadden in het jeugdwerk en leidster wilden worden konden een cursus volgen om het spel van verkennen te leren. De bijeenkomsten van de St. Christinagroep vonden ook in het Patronaatsgebouw plaats. Het katholieke geloof speelde een belangrijke rol in het gidsenspel. Tijdens de kring (bijeenkomst) werd het morsealfabet geleerd met fluit en zaklamp, spelenderwijs werden verschillende thema’s uit de natuur aan de orde gebracht. Heksenwejke (thans Plan-Noord), de Zeven Heuvelen en het Savelsbos waren favoriete plekken voor speurtochten en andere buitenspelen. Verder werd er ook stilgestaan bij de feestdagen. In 1963 werd voor het eerst gebivakkeerd in Imstenrade. De gidsengroep sloot zich aan bij de Landelijke Scoutingorganisatie. De groep veranderde enkele malen van huisvesting. Zo werd rond 1970 verhuisd naar een grote ruimte in het Philipsgebouw. Toen ook deze huisvesting toe was aan vernieuwing werd door de gemeente een nieuw houten gebouw neergezet aan de Parallelweg (thans Jozef Partounsstraat) genaamd het “Kraojenisj”.

Zoals eerder genoemd werd het HK van de St. Paulusgroep in 1998 door een brand verwoest. Na de brand bood de St. Christinagroep de St. Paulusgroep onderdak aan. De verkennersgroep maakte daar gebruik van, de welpen konden terecht in de kelder van het gemeentehuis. Na enkele maanden nam de gemeente Eijsden het initiatief om met de twee groepen te spreken over een gezamenlijk groot gebouw, van het een komt het ander en in 1999 fuseren de twee scoutinggroepen tot Scouting Eijsden.

Het beste van twee mooie Scoutinggroepen is samengevloeid tot een fantastisch Scouting Eijsden!